School of Integral Psychology  ›   Faculty

Faculty

Mitli Attila


Mitli Attila vagyok, Integrál szemléletű kísérő, Bodywork csoportvezető, Szervezetfejlesztő tréner és író. Az Integrál Akadémián jelenleg a harmadéveseknél vezetek bodywork csoportot.

Az egyetemi éveket követően a mai klasszikus társadalmi értékrend mentén kezdtem képződni az üzleti életben - úgy mint üzletvezetés, projektvezetés, pénzügyi tudatosság és befektetések, asszertív kommunikáció, szervezeti facilitáció, stb. -, majd életem sorsfordító eseményei új irányokat, új kapukat és egyúttal egy új szemléletet is hozott, ami merőben sorsfordítónak bizonyult.

Ezt követően az Integrál Akadémia 3 éves képzésén ismertem meg a Nyugat pszichológiájának főbb iskoláit, a mainstream- illetve az alternatív elméleteket és modelleket, valamint a keleti filozófia, a meditatív lét és a különböző spirituális hagyományok alapjaiba is bepillantást nyerhettem saját megtapasztalás útján.

Időközben pedig elvégeztem a Non-Duális Bodywork Egyesület csoportvezetői képzését is, ami az integrál szemlélettel, a 4 kvadráns modellel és a keleti hagyományok tanításaival ötvözve formálta teljessé azt, ahogyan jelenleg magamra, s egyúttal a világra is tekintek.

Mi is áll ennek a középpontjában? Egy életbe vetett hit. A mindenkori potenciál.

Hiszem, hogy a nagybetűs Élet bármely pillanatában, minden érző és lélegző lényben ott van a lehetőség, hogy alakítsa, formálja és változtassa a benne és körülötte folyó életet. A potenciál egy mindenkori lehetőség, energia, hajlandóság, ha úgy tetszik egy buborék, ami csak a megfelelő belső és környezeti állapotra vár, hogy a felszínre törjön, felbukkanhasson, megszülethessen, realizálódhasson.

A megfelelő állapot pedig a megfelelő lépésre vár. S ez a lépés lehet egy helyénvaló gondolat, egy igaz szó, egy nemes szándék, egy támogató cselekedet vagy akár csak az adott pillanat tudatosítása.

Ezt a lépést pedig az életben legtöbbször nem lehet egyszerűen mímelni, próbálgatni vagy csak megjátszani. Sokszor radikális lépésekre van szükség. Olyan szándékra, olyan elhatározásra és olyan tettekre, amelyek eltérnek a kollektív konvencióktól. Egy belső erőre, ami alapos, ami mélyreható, s ami olykor gyökeres változásra ösztökél. Attól radikális, hogy nem éri be kevesebbel, minthogy valóban megtapasztalhassa azt az elérhető potenciált.

Ahogy azonban az Élet egyensúlyra törekszik, úgy hiszem, hogy a bennünk sarjadó erő mellett ugyanolyan szükség van a támaszra, a megtartásra, a megpihenés szabadságára. Ezt pedig akkor tapasztaljuk meg igazán, amint a szívünkbe engedjük a hálát, az empátiát, az együttérzést és az elfogadást mind magunk, mind pedig a minket körbevevő világ felé.

Úgy hiszem, hogy ezek együttes megtapasztalása, megértése és tettekbe ültetése lehet egy teljesebb élet felé vezető út.

 

https://www.mitliattila.hu

Integrál Impulzus Kft.